KONSULTATION

Åben konsultation - p.g.a. Corona er åben konsultation midlertidig ændret til telefon konsultation.


Lægen har sædvanligvis åben konsultation hver dag i tidsrummet kl. 8.30 til 9.30, hvor du kan komme uden at bestille tid i forvejen, hvis du har akut opstået sygdom.

Under den aktuelle Corona pandemi er smitterisikoen ved åben konsultation for stor. Indtil videre skal der derfor bestilles tid til alle konsultationer. Ring til lægen på tlf. 8639 8003 og fortæl om din symptomer.

Konsultation efter aftale

Resten af dagen er der konsultation efter aftale.
Sene konsultationer aftales efter behov og kan imødekommes tirsdage og torsdage.
Sygebesøg aflægges efter behov.