RECEPTFORNYELSE

Du kan her forny din faste medicin. Dog ikke vanedannende medicin. Hvis dine faste ordinationer ikke er tilgængelige, kontakt venligst lægesekretæren telefonisk.

 

 

TIDSBESTILLING

Er beregnet til IKKE-akutte henvendelser. Vedr. akutte tider bedes du kontakte lægesekretæren telefonisk.

E-KONSULTATION

Du kan her skrive spørgsmål til lægen, f.eks. blodprøvesvar. Dette modul er IKKE til medicin- og tidsbestilling samt akutte henvendelser.

AKTUELT

NB . Nu kan du bestille tid til covid-vaccine .

Vedrørende COVID-19 vaccine:

Vi samler Covid-19 vaccinationer i grupper af 6 personer. Lige nu hver tirsdag -måske flere dage efter behov. Vi har nu også mulighed for at vaccinere hjemme , hvis du ikke kan komme i klinikken pga handicap. 

Se rækkefølgen her: https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination-mod-COVID-19/Maalgrupper-for-vaccination

​Nye klinik regler grundet COVID-19:

 • Mød kun op i klinikken hvis du har en i forvejen booket aftale hos os.

 • Hvis du har symptomer såsom hoste, feber, ondt i halsen, forkølelse, muskelsmerter osv. må du IKKE møde op i klinikken uden forudgående aftale.

 • Medicin bestilling skal klares via telefon eller hjemmeside.

 • Kom ikke for tidligt, da vi skal undgå for mange patienter i venteværelset på samme tid. Evt. vent udenfor eller i bilen hvis du er kommet i god tid.

 • Undgå at have pårørende med (vi gør selvfølgelig undtagelser).

 • Hold afstand i venteværelset – både til øvrige patienter og personale.

 • Medbring eget mundbind som skal bæres i klinikken. 
  Den åbne konsultation er fortsat lukket.


  Patienter med og uden symptomer, som IKKE føler sig syge i en grad så de har brug for en sundhedsfaglig vurdering, kan fremadrettet visitere sig selv til diagnostisk podning på coronaprover.dk
  Når et negativt test svar foreligger, kan patienten ses i klinikken. 
  Børn under 2 år skal fortsat henvises til test af en læge.

  Hvis du får at vide at du er nær kontakt til en person smittet med COVID-19, skal du kontakte Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, på tlf. 3232 0511 (tast 2) for at blive henvist til 2 tests. Patientens skal herefter selv bestille tid til test via coronaprover.dk.

  Er du i tvivl om hvordan og hvornår, du skal bestille tid til test, eller har behov for øvrig rådgivning om nære kontakter, kan du kontakte Kontaktopsporingsenheden under Styrelsen for Patientsikkerhed ved at ringe til myndighedernes fælles hotline på 7020 0233 (tast 2).​

Om vanedannende medicin

Disse regler er alle praktiserende læger blevet pålagt af Sundhedsstyrelsen. Vi beklager det besvær, det må medføre for vores patienter. 

Patienter, som er i fast behandling med vanedannende medicin, skal have en konsultation, hver gang deres recepter for denne medicin skal fornyes. Man kan typisk se at medicin er vanedannende, ved at der er en rød trekant på æsken.

Det betyder i praksis, at sovemedicin, stærkt smertestillende medicin og beroligende medicin fremover KUN kan bestilles ved personligt fremmøde i lægehuset.
Receptfornyelse kan derfor ikke længere ske pr. telefon eller via vores hjemmeside.

Hensigten er på lang eller kort sigt udtrapning. Alle der ønsker dette tilbydes en konsultation i lægehuset.

 

LÆGEVAGTEN

Lægevagten træffes fra kl 16 til næste dag kl 8.00 på telefon  70 11 31 31

Influenzavaccine fra 1. oktober 2021 til 14. jan 2022

Vi vaccinerer stadig mod influeza. Det er gratis for følgende grupper:

Er du 65 år, førtidspensionist eller •

Har du en kronisk sygdom, f.eks. diabetes, KOL, astma, hjerte– karsygdom m.v. •

Er du svært overvægtig med BMI over 35 •

Er du gravid og mere end 12 uger henne •

Er du pårørende til en person med nedsat imunforsvar •

Arbejder du i pleje– eller sundhedssektoren 

Børn mellem 2 og 6 år kan nu også blive vaccineret.Vaccinen gives som nasespray i 2 doser med 4 ugers mellemrum

Bestil en tid hos sygeplejersken. 

VACCINATIONER -

BØRNEVACCINATIONER

Nyfødte tilbydes et vaccinationsprogram, hvor man vaccinerer mod DiTeKiPol (difteri, stivkrampe, kighoste, polio og hæmophilus influenza B). Vaccinationstidspunkterne er ved 3 måneders-, 5 måneders- og 12 månedersalderen.

1. MFR vaccine ( Vaccine mod mæslinger, fåresyge og røde hunde) gives når barnet er 15 måneder gammel. 

2. MFR vaccine gives ved 4 års alderen.

Alle piger  og drenge tilbydes HPV vaccine fra det fyldte 12. år og indtil  de er fyldt 18 år.

Hvis de kommer inden de fylder 15 år kan de nøjes med 2 vacciner, der skal gives med min. 5 måneders interval.

Fra 15-18 år skal gives 3. vacciner med henholdvis 1 måned og 5 måneders interval.

INFLUENZAVACCINATION

Du kan godt få influenza selv om du er blevet vaccineret, men oftest et mildere forløb.

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination, hvis du tilhører en risikogruppe.
Er du i tvivl om du bør vaccineres, så kontakt klinikken via mail eller pr. telefon.

 

 

Det er nu igen muligt at få pneumokokvaccination.

Tilbuddet er gratis for personer over 65 år og personer med særlig risiko for pneumokoksygdom.

 

E-KONSULTATION. Her kan du booke en tid eller forny din recept...

PERSONALE

Lægesekretær Jannie Kjellerup Rauff

Jannie er ansat som sekretær fra den 1. oktober 2021.

Jannie er uddannet advokatsekretær fra 2014 og Social-og sundhedsassistent fra 2020.

Hun har arbejdet 1½ år på Søhusparken i Ebeltoft.

Jannie passer telefonen og tager imod medicin- og tidbestillinger .

Hun rådgiver og visiterer til konsultationer og hjemmebesøg .

 

Sygeplejerske Pia Josiassen

Pia har været ansat i klinikken siden maj 2019.
Pia har været uddannet sygeplejerske siden 2011 og har tidligere arbejdet på Ortopædkirurgisk Traume afdeling og akut teamet. Pia har nu 4 1/2 års praksis erfaring.  

Pia har selvstændige konsultationer, som f.eks. kontrol af sukkersyge, forhøjet blodtryk, bronchitis, astma, hjertesygdomme 
og svangrekonsultationer.

Endvidere vaccinationer af børn og vaccinationer ved udenlandsrejser.

Hun tager blodprøver, laver halspodning, urinundersøgelser, celleskrab
lungefunktionsundersøgelser og hjertecardiogrammer.

Pia tager på sygebesøg efter behov.

Læge Jane Sindal Dragsted

Jane er uddannet sygeplejerske fra den Sønderjydske Sygeplejeskole i 1976 og læge fra Århus Universitet i 1988.
  
Jane er nedsat i Almen praksis 1996 i Nimtofte og har løbende efteruddannet sig med kurser i bl.a. Idrætsmedicin, Akupunktur, Kognitiv terapi, Intens Dynamisk Psykoterapi og Gestaltterapi.
  
Jane er medlem af PLO og medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin.
  
Overenskomst med sygesikringen.